واقعیت های قرآنی

rlj95mh42xbry6ud0kcs.jpg

 

 دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است که قید می‌کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد برابر است با زن.

 

گرچه این مسئله از نظر صرف‌و‌نحو دستوری بی‌اشکال است اما واقعیت اعجاب‌آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود 24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می‌شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات نیز کاملاً بی‌اشکال است، یعنی 24=24.

با مطالعه بیشتر آیات مختلف، او کشف نموده‌است که این مسئله درمورد همه چیزهایی که در قرآن ذکر شده این با آن برابر است، صدق می‌کند. به کلماتی که دفعات به‌کار بستن آن در قرآن ذکر شده، نگاه کنید:

 دنیا 115 / آخرت 115

ملائک 88 / شیطان 88

زندگی 145 / مرگ 145

سود 50 / زیان 50

ملت (مردم) 50 / پیامبران 50

ابلیس 11 / پناه جستن از  شر ابلیس 11

مصیبت 75 / شکر 75

صدقه ٧٣ / رضایت ٧٣

فریب خوردگان (گمراه شدگان) 17 / مردگان (مردم مرده) ١٧

مسلمین ۴١ / جهاد ۴١

طلا 8 / زندگی راحت ٨

جادو ۶٠ / فتنه ۶٠

زکات ٣٢ / برکت ٣٢

ذهن ۴٩ / نور ۴٩

زبان ٢۵ / موعظه (گفتار، اندرز) ٢۵

آرزو ٨ / ترس ٨

آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) ١٨ /  تبلیغ کردن ١٨

سختی ١١۴ / صبر١١۴

محمد (صلوات الله علیه) ۴ / شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) ۴

مرد ٢۴ / زن ٢۴

همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم:

نماز   ماه ١٢، روز ٣۶۵

دریا  ٣٢، زمین (خشکی) ١٣

دریا +  خشکی = 45=13+32

دریا = %1111111/71= 100 × 45/3

خشکی = % 88888889/28 = 100 × 45/13

دریا + خشکی = % 00/100

دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 %  از کره زمین را فراگرفته است.

آیا همه اینها اتفاقی است؟

سوال اینجاست که چه کسی به حضرت محمد (صلوات الله علیه) اینها را آموخته است؟ قرآن هم دقیقاً همین را بیان می‌کند.

این متن را برای همه دوستان و مسلمانانی که می‌شناسید بفرستید.


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در یکشنبه پنجم دی 1389 ساعت 9:20 موضوع سایر | لینک ثابت


جدول برنامه بازدید طرح سباح ومدارس قرآنی

کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

جدول برنامه بازدید طرح سباح ومدارس قرآنی  اداره آموزش و پرورش منطقه ضیاءآباد

شش ماهه اول سال1389

ردیف

روز

تاریخ

ساعت حرکت

اسامی افراد بازدید کننده/حوزه بازدید

محل بازدید

مسئول هماهنگی

1

دوشنبه

8/9/89

14:30

آقای محمودی

استخربوستان

محمودی

2

چهارشنبه

10/9/89

14:30

آقایان ابوالفضل لشگری -محمدلشگری

مدرسه قرآنی واقع دردبستان شهید بهبودی

محمدلشگری

3

شنبه

13/9/89

"

آقایان محمدلشگری- جمادی

مدرسه ی قرانی واقع درمدرسه شهید مردانی

"

4

سه شنبه

16/9/89

13:30

آقایان ابوالفضل لشگری -محمدلشگری

مدرسه ی قرانی واقع درمدرسه سیدالشهداء

"

5

چهارشنبه

17/9/89

10

آقای معصومی – محمدلشگری - رستمی

مرکز دارلقرآن امام علی (ع)

"

6

شنبه

20/9/89

13:30

آقایان معصومی – محمودی- جمادی

استخربوستان

محمودی

14:30

آقایان ابوالفضل لشگری -محمدلشگری

مدرسه ی قرانی واقع درمدرسه شهید محرمعلی

محمدلشگری

7

شنبه

4/10/89

13:30

خانم زهره زرجام – آقای محمودی

استخربوستان (سانس خواهران)

محمودی

8

شنبه

15/10/89

14

آقای معصومی - محمدلشگری

مدرسه قرآنی واقع دردبستان شهید بهبودی

محمدلشگری

9

شنبه

2/11/89

14:30

آقای محمودی -رستمی

استخربوستان

محمودی

10

شنبه

9/11/89

14:30

خانم زهره زرجام – آقای محمودی

استخربوستان (سانس خواهران)

محمودی

11

سه شنبه

26/11/89

13:30

آقایان محمدلشگری- جمادی

مدرسه ی قرانی واقع درمدرسه سیدالشهداء

محمدلشگری

12

شنبه

8/12/89

14

آقایان محمدلشگری- جمادی

مدرسه ی قرانی واقع درمدرسه شهید مردانی

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته:

     مطابق فرم های ارزیابی طرح سباح ومدارس قرانی ازمحل های تعیین شده بازدید به عمل آید ،بازدید های سطح مدارس ضمن تکمیل فرم ارزیابی نتیجه ی بازدید دردفترمشاهدات ثبت گردد.

 

-         مشاور محترم اموربانوان جهت اطلاع وهماهنگی لازم  با کارشناسی تربیت بدنی اداره

-         کارشناسی تربیت بدنی /اقامه نماز جهت هماهنگی های لازم با افراد بازدید کننده درصورت بروز تغییرات احتمالی

لازم به یادآوری است فرم های ارزیابی دراختیار کارشناسان قرارگیرد.

-         کارشناسی حراست جهت اطلاع وشرکت دربازدیدها

 

 

باتشکر اززحمات کلیه همکاران محترم


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389 ساعت 9:49 موضوع نظارت | لینک ثابت


گزارش بازدیدهای انجام شده درسطح مدارس منطقه ضیاءآباد

3rwwdot8a3tfy7yw05v.jpg

درسه ماهه اول سال تحصیلی 90-89مطابق گزارش بازدیدهای(برگه های دفتر مشاهدات)رسیده به کارشناسی ارزیابی عملکردتاتاریخ 27/9/89 ،240مورد بازدید درنرم افزار بازدیدها،ثبت شده است .نکته قابل توجه ومتفاوت  بازدیدهای سه ماهه سال تحصیلی جاری بازمان مشابه خوددرسال تحصیلی 89-88 بازدید مدیران مجتمع آموزشی ازسطح مدارس تحت پوشش خود می باشدکه دراین دوره زمانی 40درصد بازدید ها را به خود اختصاص داده اند


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389 ساعت 9:47 موضوع نظارت | لینک ثابت


بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان ازمنطقه

yvo3lciql7plgfwkwxa.jpg

 

ضمن قدردانی ازحضورمدیرکل محترم جناب آقای حبیبی درمنطقه ضیاءآباد

آقای حبیبی مدیرکل محترم آموزش وپرورش  دراولین بازدیدخودشان ازمنطقه ضیاءآبادبا حضوردرجلسه قطبی شورای معلمان مجتمع آموزشی وپرورشی کوثر ضمن قدردانی ازبرپایی جلسات هم اندیشی خاطرنشان شدندکه بااستفاده از خرد جمعی می توانیم راهکارهای مناسبی برای مشکلات موجود آموزش وپرورش ارائه نماییم .همچنین افزودند که نقش مدیران مدارس ومجتمع های آموزشی وپرورشی  دراین امربسیارمهم می باشد.سطح مدیران مدارس را بالاترازیک مدیرکل سازمانی بیان فرمودند. 

درادامه بازدید شان درجمع دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی معراج واقامه نماز جماعت دراین واحد آموزشی با محورقراردادن زمان ،تعیین اهداف و برنامه ریزی با رهنمودهای پدرانه دانش آموزان را مستفیذ نمودند . دراین جلسه با طرح سئوالاتی حول صحبت های آقای حبیبی ازسوی رئیس محترم اداره روابط عمومی جناب آقای مجابی به قید قرعه به دانش آموزان جوایزی اهدا گردید.

آقای حبیبی دربازدید یک روزه خودازمنطقه عملکرد مدارس قرآنی را مورد بررسی قراردادندوباحضوردرکلاس های قرآنی موجب دلگرمی مربیان وقرآن آموزان گردیدند.

جلسه ی اداری منطقه که با حضورآقای حبیبی دراداره آموزش وپرورش برگزار گردید ضمن تشکراززحمات کارشناسان ازسوی ایشان،به کلیه سئوالات کارشناسان درزمینه آموزشی،پرورشی واداری مالی پاسخ داده شد.

با آرزوی توفیق برای دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در شنبه ششم آذر 1389 ساعت 11:47 موضوع نظارت | لینک ثابت


شاخص های بازدید ازمدارس درسه ماهه اول سال تحصیلی

نظارت بررونداجرای دستورالعمل طرح ترنم ولایت درسطح منطقه

 شاخص های مشترک بین دوره ها

 -         برروند اجرای مطلوب فعالیت  های آموزشی نظارت می کند.

استفاده معلم ازوسایل کمک آموزشی،سایت و... – تنظیم طرح درس روزانه وسالانه – تشکیل گروههای درسی – ارزشیابی مستمر ازآموخته های دانش آموزان – تنظیم دفاتروکاربرگ های  دبیران وارائه بازخورد به دبیران واولیاء دانش آموزان – بررسی روند تحصیلی دانش آموزان درمقایسه با سنوات قبل وتحلیل نتایج – شناسایی دانش آموزان ممتازوضعیف وارائه راهکارهای مناسب

-         مراحل اجرای مقررات انضباطی را پیگیری می کند.

اطلاع رسانی ازمقررات انضباطی به دانش آموزان (ماده 68 آئین نامه اجرایی) – ثبت وضبط گزارش عملکرددانش آموزان (ماده 69و70آئین نامه اجرایی)-  نظارت برحجاب وپوشش مناسب دانش آموزان وفرهنگ سازی برای پیشگیری ازحضوردانش آموزان ازحضوردرواحدآموزشی با تیپ های ناهنجار(فصل پنجم آئین نامه اجرایی مدارس)

-         بررعایت اصول بهداشتی وزیباسازی واحدآموزشی نظارت می کند.

بهداشت فردی – امکانات وملزومات بهداشتی – نظارت برعملکرد نیروهای خدماتی

-         نسبت به اقامه فریضه نماز وتکریم قرآن مجید درواحدآموزشی توجه می نماید.

مشارکت همکاران ودانش آموزان درنماز- مراسم آغازین وضرورت تکریم قرآن دراین مراسم – برگزاری نمازجماعت - مشخص نمودن زنگ نماز دربرنامه روزانه

-         به امورمربوط به کتابخانه واحدآموزشی توجه می نماید .

اختصاص فضای مناسب به عنوان کتابخانه /کمدکتاب با توجه به امکانات واحدآموزشی – توسعه وترویج فرهنگ مطالعه ومیزان جذب دانش آموزان درکتابخانه

-         برای امورمرتبط با تربیت بدنی دانش آموزان برنامه ریزی می نماید.

اجرای مسابقات ورزشی- تشکیل شورای ورزشی- استفاده ازلباس ورزشی – تعامل با اولیا دانش آموزان درخصوص وضعیت دانش اموز- بهره گیری ازسالن های ورزشی – تشکیل کانون های ورزشی درسطح واحدآموزشی  - تهیه وسایل کمک آموزشی

 شا خص های اختصاصی دروه پیش دبستانی وابتدایی

 -         امور مربوط به آموزش وپرورش پیش دبستانی رابراساس مقررات پیگیری می نماید.

نظارت برروند آموزش وپرورش دانش آموزان درکلاس ها – توجه لازم نسبت به آموزش صحیح نوآموزان مطابق با اعداف طرح مکتب القرآن

-         برروند اجرای فعالیت های آموزشی درکلاس های درس نظارت می کند.

بازدید ازکلاس درس توسط مدیر/معاون – تهیه گزارش ازبازدید کلاس – ارائه بازخورد مناسب به معلمان وپیگیری نتایج بازدید –

-         زمینه آموزش صحیح قرآن واجرای فعالیت های پرورشی رافراهم می آورد.

ترغیب دانش آموزان برای شرکت درمسابقات قرآنی – بهره گیری موثرازبرنامه های دارلقرآن – برنامه ریزی برای انس دانش آموزان با قرآن ازطریق تشکیل کلاس های آموزشی –استفاده ازوسایل کمک آموزشی – ارائه آموزش صحیح برای قرائت وحفظ قرآن – آشنا نمودن دانش آموزن با قصه های قرآنی – اجرای طرح آموزش عملی نماز- فعال نمودن تشکل های دانش آموزی(نغمه های نورانی،فرزانگان و...)بهرهگیری ازخلاقیت های ویژه درآموزش قرآن

-         برای ترویج فرهنگ کتابخوانی وفعال نمودن کتابخانه کلاسی 

تهیه کتاب های مناسب با توجه به نیازهای درسی کودکان- واگذاری مسئولیت به دانش آموزان دراداره امورکتابخانه – اختصاص فضای مناسب برای کتابخانه ی کلاسی – اقدام به تبلیغ ئاطلاع رسانی به دانش آموزان برای استقبال ازکتابخانه ی کلاسی – تقدیرازدانش آموزان فعال وکوشا درامرکتابخوانی – طرح یار مهربان

 شا خص های اختصاصی دروه راهنمایی

 -         برروند اجرای فعالیت های پرورشی نظارت می کند.

تهیه وتوزیع کتب پرورشی- نظارت برنحوه اداره کردن کلاس های پرورشی ولحاظ نمودن ساعات مربوطه درمتن برنامه هفتگی – جلب دانش آموزان درفرایند آموز بااستفاده ازکتاب پرورشی – اجرای طرح ها(درس هایی ازقرآن ،تقلیدومرجع شناسی دختران)تشکل ها(شورای دانش آموزی،بسیج و...)

-         بررونداجرای طرح تلاش آفرین نظارت می نماید.

تشکیل شورای تلاش آفرین  باتوجه به شیوه نامه – توجیه دبیران و دانش آموزان نسبت به اجرای طرح – تهیه وتنظیم فرم های تلاش آفرین- اطلاع رسانی به اولیا ازپیشرفت تحصیلی دانش آموزان – تشویق دانش آموزان تلاشگر واقدام به معرفی آنها به سایر دانش آموزان

 شا خص های اختصاصی دروه متوسطه وکاردانش

 -         برروند اجرای فعالیت های پرورشی نظارت می کند.

تهیه وتوزیع کتب پرورشی- نظارت برنحوه اداره کردن کلاس های پرورشی ولحاظ نمودن ساعات مربوطه درمتن برنامه هفتگی – جلب دانش آموزان درفرایند آموز بااستفاده ازکتاب پرورشی – اجرای طرح ها(درس هایی ازقرآن ،تقلیدومرجع شناسی دختران)تشکل ها(شورای دانش آموزی،بسیج و...)

-         برای استفاده بهینه ازتکنولوژی آموزشی تلاش می کند.

فراهم نمودن امکان استفاده مطلوب دانش آموزان ازسایت رایانه -  فراهم نمودن امکان استفاده مطلوب دبیران وکارکنان ازسایت رایانه – بهره برداری آموزشی بااستفاده از نرم افزار های آموزشی – تنظیم زمانبندی برای استفاده ازسایت

-         شرایط لازم را برای استفاده بهینه ازامکانات کمک آموزشی واجرای فعالیت های آزمایشگاهی فراهم می نماید.

اختصاص فضای مناسب به آزمایشگاه با توجه به امکانات- کیفیت تنوع تجهیزات موجوددرآزمایشگاه – تجهیز آزمایشگاه به وسایل ایمنی وبهداشتی- تفکیک زنگ آزمایشگاه دربرنامه درسی – تنظیم برنامه کاری آزمایشگاه برای استفاده موثردبیران ودانش آموزان ازآزمایشگاه – گروه بندی دانش آموزان برای استفاده مطلوب ازآزمایشگاه –مستندسازی فعالیت های آزمایشگاهی – تهیه شناسنامه وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی - تهیه وتوزیع مجلات رشد   

-          برای استفاده بهینه ازامکانات کارگاه ها برنامه ریزی نموده است

استفاده ازلباس کارمخصوص درکارگاه توسط استاد کاران وهنرآموزان – ثبت اموال موجوددرکارگاه ها دردفاتر مخصوص ورعایت ضوابط مربوط به ورود وخروج اجناس – وجوداستانداردهای آموزشی هررشته درهنرستان  -رعایت نظافت تجهیزات واستقرار نظم درکارگاه – رعایت اصول ایمنی درزمینه نگهداری تجهیزات ونصب نکات ایمنی درکارگاه

 شا خص های اختصاصی مدارس شبانه روزی

 -         بررونداجرای فعالیت های آموزشی و پرورشی نظارت می نماید.

برنامه ریزی مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان (مطالعاتی،مذهبی،ورزشی و..)- توجه به حضورغیاب دانش آموزان ومراقبت درورود خروج آنان درساعات خارج ازبرنامه ی آموزشی -  مراقبت ازدانش آموزان وکنترل خوابگاهها درآستانه ی ساعت خاموشی شبانه وبیداری درصبح –نظارت برعملکرد عوامل اداری(سرپرست ،آشپزو..)وتشکیل جلسات ماهانه

-         بررعایت اصول بهداشت وتغذیه نظارت می کند.

رسیدگی مستمر به وضعیت بهداشت عمومی – تهیه کارت سلامتی ونصب درمحل کار متصدیان – نظارت برتهیه،نگهداری وطبخ موادغذایی وتوزیع بین دانش آموزان – کنترل ورود خروج انبار – تنظیم برنامه غذایی -  تهیه وسایل ایمنی وبهداشتی درسرپرستی وآشپزخانه

  

باتشکر اززحمات کلیه ی همکاران ستادی واجرایی

 


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389 ساعت 10:25 موضوع نظارت | لینک ثابت


برنامه ی بازدید سه ماهه اول سال تحصیلی 90-89

جدول برنامه بازدید هماهنگ(دوره ای) اداره آموزش و پرورش منطقه ضیاءآباد

سه ماهه اول سال1389

ردیف

روز

تاریخ

ساعت حرکت

اسامی افراد بازدید کننده/حوزه بازدید

محل بازدید

مسئول هماهنگی

1

شنبه

24/7/89

9

آقایان صالحی،لشگری حسن، جمادی

مدرسه راهنمایی  هیأت امنایی فاطمه الزهراء(ارزیابی عملکرد مدارس هیات امنایی)

جمادی

2

یکشنبه

25/7/89

8

آقایان لشگری ابوالفضل، فدائی،پورمند، رحمانی،محمودی

مدارس تحت پوشش  مجتمع آموزشی شهید سرلشگر خلبان لشگری

آقای فدایی

3

دوشنبه

26/7/89

9

آقایان فدایی،لشگری حسن، جمادی

دبستان  هیأت امنایی شهید بهبودی (ارزیابی عملکرد مدارس هیات امنایی)

جمادی

4

چهارشنبه

28/7/89

8

آقایان صالحی ،رحمانی، محمودی، جمادی

مدارس تحت پوشش  مجتمع آموزشی عفاف

آقای صالحی

5

دوشنبه

3/8/89

8

آقایان  فدائی ،حسن لشگری،رحمانی، رستمی

مدارس تحت پوشش مجتمع آموزشی انقلاب

 

آقای فدائی

آقایان ابوالفضل لشگری،محمدلشگری، محمودی، حسنی ،جمادی

دبیرستان شهید محسن لشگری،معراج

آقای حسنی

6

یکشنبه

9/8/89

8:30

آقایان لشگری ابوالفضل،حسنی،رحمانی، محمدلشگری

دبیرستان بنت الهدی،باقرالعلوم ،فدک

آقای حسنی

آقایان صالحی، فدائی،پورمند،محمودی

مدارس ابتدایی وراهنمایی داخل شهر

آقای فدایی/صالحی

7

چهارشنبه

12/8/89

8

آقایان ابوالفضل لشگری،صالحی،محمودی محمدلشگری،پورمند،

مدارس تحت پوشش مجتمع آموزشی بصیرت

آقای صالحی

8

سه شنبه

18/8/89

8

آقایان حسنی ،ابراهیم لشگری،محمودی ،جمادی

مدارس شبانه روزی متوسطه 

آقای حسنی

آقایان صالحی،حسن لشگری، رستمی، زهرایی

مدارس شبانه روزی راهنمایی

آقای صالحی

9

پنج شنبه

20/8/89

8

آقایان فدائی،رحمانی،محمدلشگری، جمادی

مدارس تحت پوشش مجتمع آموزشی کوثر

آقای فدائی

10

دوشنبه

24/8/89

8

آقای فدائی،محمودی،حسن لشگری، رستمی

مدارس تحت پوشش مجتمع آموزشی ابن سینا

آقای فدایی

15

آقایان لشگری ابوالفضل،محمودی،لشگری حسن،محمد لشگری،رستمی

مدارس شبانه روزی منطقه

آقای ابولفضل لشگری

11

پنج شنبه

27/8/89

9

آقایان ابوالفضل لشگری،حسن لشگری، محمودی فدائی ،جمادی،ابراهیم لشگری ،رحمانی

مراکز مجتمع آموزشی کوثر-شهید خلبان لشگری

جمادی

12

چهارشنبه

3/9/89

8

آقایان ابوالفضل لشگری،حسن لشگری، محمودی فدائی ،جمادی،ابراهیم لشگری ،رحمانی

مراکز مجتمع آموزشی عفاف - بصیرت

جمادی

13

دوشنبه

8/9/89

8

آقایان صالحی ،حسنی،رحمانی، فدایی

مدارس سمیه/ضیاء،فدک،بنت الهدی، باقرالعلوم شهید محرمعلی ،فاطمه الزهراء، زینب کبری

مسئولین مقاطع

14

شنبه

13/9/89

8

آقایان ابوالفضل لشگری،حسن لشگری، محمودی فدائی ،جمادی،ابراهیم لشگری ،رحمانی

مراکز مجتمع های آموزشی انقلاب – ابن سینا

جمادی

15

پنج شنبه

18/9/89

9

آقای حسنی،حسن لشگری،رستمی، پورمند

دبیرستان معراج، شهید محسن لشگری

آقای حسنی


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389 ساعت 10:18 موضوع نظارت | لینک ثابت


دستور العمل هميشه تازه ناپلئون به مقامات دولتي فرانسه در اهمیت خواندن و رسیدگی به نامه ها و شکایات م

ناپلئون بناپارت كنسول اول فرانسه (رئيس قوه مجريه) دوم آگوست 1802 و دو سال پيش از امپراتور شدنش دستور اكيد داد كه مقامات ارشد فرانسوي به نامه هاي مردم ظرف سه روز پس از وصول، پاسخ كتبي دهند و شنبه هارا براي ملاقات با متقاضيان، صرفنظر از اين كه چه كساني باشند اختصاص دهند. ناپلئون به مقامات فرانسوی هشدار داده بود که اگر نامه ها نخوانند و به درد دلها نرسند باید منتظر انقلابی دیگر باشند. همزمان، ناپلئون از مردم نيز درخواست كرد كه در صورت مشاهده نقض آن دستور به دفتر او اطلاع دهند تا شخصا رسيدگي كند.
     13 قرن پيش از ناپلئون كه خود را سرباز انقلاب فرانسه مي خواند، در ايران خسروانوشيروان دست به چنين كاري زده بود كه از «تاريخ»، نه افراد، لقب «دادگر» گرفته است. پارلمان انگلستان پيش از ناپلئون كميسيون عرايض در جوار خود خلق كرد كه الگوي همه پارلمانها شده است، ازجمله مجلس شوراي اسلامي كه كميسيون اصل 90 دارد. پيشرفته بودن كشورها تنها به خاطر دانش و صنعت آنها نيست، رسيدگي به درد دلها است؛ پيش از آن كه «فرياد» شوند. بی توجهی مقامات وقت مسکو به نامه های مردم از عوامل فروپاشی شوروی اعلام شده است.
    در برخي از كشورها كمتر از سه روز به نامه مردم ترتيب اثر مي دهند. در اين ممالك رسم نيست كه صاحب نامه را براي اداي توضيح دعوت كنند؛ مديري كه نامه را دريافت مي دارد برحسب اهميت و فوريت نامه، معاون و يا يكي از زيردستان خود را به سراغ شاكي مي فرستد. مسئله تا حل شدن دنبال مي شود و براي حل آن، اگر لازم باشد ضابطه و قانون وضع مي گردد.
    يكي از وظايف هر دفتر روابط عمومي يافتن شكايات از لابلاي روزنامه ها و دادن به مقام مربوط و تعقيب آن تا حل مسئله است، و به همين لحاظ است كه شمار ناراضيان از عملكرد ادارات كم مي شود و به حد اقل مي رسد. باوجود اين، در سومين قرن صدور دستور حياتي ناپلئون هنوز كشورهايي هستند كه به مشكلات مردم كه در جرايد منعكس مي شود و يا نامه هاي ارسالي آنان، آن طور كه بايد توجه نمي کنند كه يك ضعف اداري بزرگ است.


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در دوشنبه یکم شهریور 1389 ساعت 8:48 موضوع شکایات | لینک ثابت


آخرین وضعیت مجتمع های آموزشی منطقه

مطابق دستورالعمل اجرایی مجتمع های آموزشی وزارت متبوع وبند 1مصوبات جلسه روسا :

الف- دردومقطع ابتدایی وراهنمایی درسطح منطقه طرح مجمتمع آموزشی اجرا خواهد شدکه 4مجتمع آموزشی دردوره ابتدایی و 2مجتمع در دوره راهنمایی مشخص گردیده است .

مجتمع های آموزشی منطقه ضیاءاباد

راهنمایی

ابتدایی

کوثر

282نفر

شهید سرلشگر لشگری

243نفر

انقلاب

214نفر

ابن سینا

175نفر

عفاف

266 نفر

بصیرت

252 نفر

 

 ب – تشکیل شورای ساماندهی درسطح منطقه که تاکنون 10جلسه برگزار شده است .

ج- مدیران مجتمع های آموزشی منطقه مشخص شده اند.که درحال حاضردرمرحله استعلام درکارشناسی حراست می باشد .(لازم به ذکراست که ازنیروهای توانمند،نیروی تخصصی دردوره ابتدایی و واجدشرایط تصدی پست مدیریت درمدیریت مجتمع های آموزشی استفاده شده است.)

د – در4مجتمع آموزشی ابتدایی تعداد 25 واحدآموزشی ودر2مجتمع آموزشی درنظرگرفته شده دردوره راهنمایی  12 واحد آموزشی به صورت مستقل وضمیمه تحت پوشش قرار گرفته است.

ه- درخصوص انتخاب محل مرکز مجتمع با عنایت به موقعیت جغرافیابی ودسترسی آسان به مدارس تحت پوشش نهایت دقت به عمل آمده است .


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در دوشنبه یکم شهریور 1389 ساعت 8:42 موضوع نظارت | لینک ثابت


وضعیت ساماندهی فضاهای آموزشی،نیروی انسانی ودانش آموزشی

درراستای اجرایی نمودن بند8مصوبات جلسه روسا ودرپاسخ به نامه 110/25729 اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات اداره کل متبوع  دراین خصوص به شرح ذیل اقدام شده است

 

دوره تحصیلی

تعداد کلاس های تشکیل شده قبل ازاجرای مصوبه

تعداد کل کلاس ها بعدازاجرای مصوبه

تعدا اتاق های اداری مدارس که به اجرای این مصوبه تبدیل به کلاس شدند

تعداد نیروی انسانی صرفه جویی شده

ابتدایی

76

76

-

-

راهنمایی

53

48

-

7

متوسطه

37

32

-

8

کاردانش

13

14

-

-

 

اهم اقدامات:

- منحل نمودن کلاس های زیرحدنصاب دردو روستای مهین و ارونقاش وهدایت دانش آموزان به مدارس روستامرکزی وشبانه روزی دردوره راهنمایی تحصیلی

- پیش بینی تسهیلات استفاده ازمدارس شبانه روزی وسرویس ایاب وذهاب برای دانش آموزان فوق الذکر

- تجمیع کلاس ها دررشته های مختلف در دبیرستان های منطقه

- درهنرستان کاردانش باعنایت به افزایش کلاس لازم به ذکراست که سه کلاس هنرستان دکترحسابی باعنایت به پیش بینی انجام شده به صورت آموزش خارج ازواحداداره خواهدشد .

- کلیه مدارس منطقه(به استثنای یک واحد آموزشی دردوره ابتدایی) به صورت یک نوبته اداره می گردد

- درخصوص کلاس های زیرحدنصاب دردوره متوسطه که بیشتردرپایه چهارم (پیش دانشگاهی) باعنایت به آمارموجود باعنایت به تجمیع کل آمار پیش بینی درخواست مجوزشده است.


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در دوشنبه یکم شهریور 1389 ساعت 8:41 موضوع نظارت | لینک ثابت


ماه رمضان برتمام مسلمین مبارک

دعاى روز اول
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمَ اجْعلْ صِیامی فیه صِیام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ .


خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام شب زنده داران و بیدارم نما در آن از خواب بى خبران و ببخش به من جنایتم را در این روز اى معبود جهانیان و در گذر از من اى بخشنده جنایات کاران .


 

نوشته شده توسط بهزادجمادی در پنجشنبه بیست و یکم مرداد 1389 ساعت 10:17 موضوع سایر | لینک ثابت